Změna rozvrhu

Od 19.3.2017 dochází z provozních důvodů ke změnám v rozvrhu.  Upravené rozvrhy naleznete v sekci "Pro studenty" a na svých účtech v aplikaci Bakaláři.

Admin


Proč právě k nám

 • Jsme perspektivní škola s dlouholetou tradicí v oboru Cestovní ruch a od roku 2011 také v moderním oboru Grafický design. Součástí vzdělávání jsou pracovní a studijní stáže v zahraničí, návštěvy výstav a veletrhů a účasti na mezinárodních soutěžích.
 • Poskytujeme kvalitní a systematickou přípravu pro budoucí uplatnění na pracovním trhu nebo pro další studium na vysokých školách. Nabízíme také rozšířenou jazykovou výuku, která je doplněna konverzací s rodilými mluvčími. 

Cestovní ruch (65-42-M/02)

 • Prudký rozvoj odvětví vyžaduje dobře připravené absolventy
 • Máme dlouholetou praxi v oboru, moderní zázemí a zkušený pedagogický sbor
 • Studenti hovoří minimálně dvěma cizími jazyky a získají u nás komplexní dovednosti v oblasti cestovního ruchu

Grafický design (82-41-M/05)

 • Atraktivní obor vhodně propojuje výtvarnou činnost a informační technologie
 • Skupinové a projektové vyučování
 • Práce s profesionálním programovým vybavením

Dálkové studium (65-42-M/02)

 • Studijní obor Cestovní ruch je určen pro absolventy úplných základních škol
 • Výuka probíhá 1 x týdně v odpoledních hodinách (obvykle ve čtvrtek)
 • Na konci každého pololetí skládají žáci z jednotlivých předmětů zkoušky

Aktuality

Fotografie z tradičního projektu najdete ve Fotogalerie.

 Studentky naší školy se jako každoročně zúčastnily Mezinárodního dne průvodců - Akce školy

Maturitní ples se blíží! Vstupenky lze zakoupit u Mgr. Osmíkové nebo na místě konání.

Pozvánku najdete zde.

Výstava studentek 2.G 6 v komunikačním prostoru Galerie města Pardubice, 7.12.-22.12.2017. Studentky si své malby a kresby instalují samy. Navíc bude mít tato výstava volné pokračování v Galerii prodejny KOH-I-NOOR na Třídě Míru v Pardubicích v lednu 2018.  Jste srdečně zváni!

Pozvánku najdete zde.

 

Volba do školské rady

Dne 21. listopadu 2017 proběhla v budově SŠ cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o. volba do Školské rady.
Do Školské rady za zástupce nezletilých a zletilých žáků byl zvolen pan Butula Vladan.

V Pardubicích dne 22. listopadu 2017

Mgr. Zita Štieglerová
ředitelka

Práce studentů Grafického designu je možné vidět na dou výstavách:

1) Výstava maleb na téma Vesmír v krajské knihovně Pardubice, na schodišti, práce z 2.ročníku nynější 3.G, termín: 18.10.- 5.12.2017

2) Výstava typografických cvičení nynější 3.G a absolventů v kavárně Robinson café, vernisáž 24.10. od 17.00 hodin, výstava potrvá do konce listopadu

 

V přípravném týdnu od 28. 8. 2017 budu postupně rušit účty Google, Microsoft Office a Moodle všech studentů, kteří v tomto školním roce odmaturovali nebo z jakéhokoliv důvodu ukončili studium na naší škole (upozornil jsem na to koncem školního roku). Dojde samozřejmě k odstranění všech uživatelských dat a deaktivaci školních licencí MS Office 2016 a 365.

Admin  

Možnosti platby:

 1. převodem na účet č. 122 016 0369/0800 (variabilní symbol RČ žáka, do poznámky uvést jméno a příjmení žáka)
 2. v hotovosti v kanceláři školy 19. 6. nebo 26. 6. 2017 (od 7 do 14:30 hodin)

Informace o projektu

Projekt ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SOŠ CR V PARDUBICÍCH - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006300 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je osobnostně sociální rozvoj, profesní a odborný růst a personální podpora pedagogů Střední školy cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o.

Pro náhled plakátu klikněte zde.

Kalendář událostí

Důležité odkazy

 

 

 

ZAŘÍZENÍ FOTOATELIÉRU

 

 
Go to top