Obor cestovní ruch

Cestovní ruch je rychle se rozvíjející odvětví vyžadující dobře připravené absolventy. Dlouholetá zkušenost s výukou tohoto oboru, moderní zázemí a pedagogický sbor s praktickými zkušenostmi zajišťuje pro studium cestovního ruchu výborné podmínky.

Díky vhodné kombinaci všeobecných, odborných a jazykových předmětů mají studenti možnost stát se pracovníky s komplexními dovednostmi v oblasti uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu nebo pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.

Oblasti vzdělávání

  • Cestovní ruch a průvodcovské činnosti
  • Zeměpis cestovního ruchu
  • Management a marketing
  • Právo, ekonomika a účetnictví
  • Písemná a elektronická komunikace
  • Informační a komunikační technologie

Praxe v subjektech

  • Cestovní kanceláře a cestovní agentury 
  • Hotely, lázně a informační centra 
  • Banky, pojišťovny 
  • Hrady, zámky, muzea 
  • Výstavy a veletrhy 

Go to top