Přijímání ke studiu

Studijní obor je určen pro absolventy úplných základních škol. Uchazeči o přijetí ke studiu podají přihlášku písemnou formou na formuláři, který obdrží v sekretariátu školy nebo zde.

Organizace studia

Studium je organizováno 1 x týdně a to ve čtvrtek od 14,30 do cca 19,30 hod. Počty konzultačních hodin jsou stanoveny učebním plánem dálkového studia a jsou rozděleny do dvou pololetí. V závěru každého pololetí se skládají zkoušky z jednotlivých předmětů.

Žáci dálkového studia mají možnost se účastnit všech akcí pořádaných školou pro denní studium, tj. lyžařského kurzu, výběrového lyžařského kurzu v zahraničí, tématických zájezdů v ČR i v zahraničí, exkurzí, výstav, veletrhů apod.

Finanční spoluúčast

Pro letošní školní rok je v souladu se současným zněním Nařízení vlády 321/98 Sb. kalkulováno školné ve výši Kč 10.560,-, splatnost ve dvou splátkách.

Rozvrh ke stažení zde.

Změny v rozvrhu

Změny rozvrhu

  • 4.D - 9.11 - pořadí hodin ÚČ, ÚČ, PP, EK
  • 4.D - 30.11 - Místo ČJ bude probíhat výuka M
  • 4.D - 7.12 - Místo M bude probíhat výuka ČJ

Přihláška k dálkovému studiu

Pro stažení přihlášky klikněte na tlačítko.

Go to top