Covid-19 a výuka

VÝUKA V OBDOBÍ KORONAVIRU

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

OD 13. 9. 2021

Aktuální dokument MŠMT

Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021 – celý dokument zde.

 

Usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
o přijetí krizového opatření

Výuka od 8. června 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021

 

Distanční výuka od 5. 10. 2020

Od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu SŠCG a přecházíme na distanční výuku. Bližší informace a pokyny k distanční výuce obdrží žáci školy od třídních učitelů. Aktuální rozvrh je zveřejněn v Bakalářích.

Důležité upozornění – roušky budou povinné i během výuky

Vzhledem ke zpřísňování mimořádných opatření s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 vzniká od pátku 17. 9. 2020 nová povinnost nosit roušky i během výuky s výjimkou tělocviku.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 s ohledem na Covid-19

V níže umístěném dokumentu naleznete základní obecné informace MŠMT o provozu škol v letošním školním roce.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 - aktualizace

V níže umístěném dokumentu naleznete aktualizované informace MŠMT o provozu škol v letošním školním roce.

Vnitřní směrnice školy pro školní rok 2020/2021 s ohledem na Covid-19

V níže umístěném dokumentu naleznete Vnitřní směrnice školy pro školní rok 2020/2021 s ohledem na Covid-19.

Aktualizovaný Školní řád s platností od 1. 9. 2020

V níže umístěném dokumentu naleznete aktualizovaný Školní řád s platností od 1. 9. 2020.