Zahájení výuky dálkového studia je ve čtvrtek 5. září ve 14:30 podle zveřejněného rozvrhu.

Přijímání ke studiu

Studijní obor je určen pro absolventy úplných základních škol. Uchazeči o přijetí ke studiu podají přihlášku písemnou formou na formuláři, který obdrží v sekretariátu školy nebo zde.

Organizace studia

Studium je organizováno 1 x týdně a to ve čtvrtek od 14,30 do cca 19,30 hod. Počty konzultačních hodin jsou stanoveny učebním plánem dálkového studia a jsou rozděleny do dvou pololetí. V závěru každého pololetí se skládají zkoušky z jednotlivých předmětů.

Žáci dálkového studia mají možnost se účastnit všech akcí pořádaných školou pro denní studium, tj. lyžařského kurzu, výběrového lyžařského kurzu v zahraničí, tématických zájezdů v ČR i v zahraničí, exkurzí, výstav, veletrhů apod.

Finanční spoluúčast

Pro letošní školní rok je v souladu se současným zněním Nařízení vlády 321/98 Sb. kalkulováno školné ve výši Kč 10.560,-, splatnost ve dvou splátkách.

Změny v rozvrhu

Změna rozvrhu 2.D - 5.3 bude probíhat výuka EK, ČJ, ČJ, ICT, ICT (náhrada za výměnu)

Změna rozvrhu 4.D - 30.4 bude po NJ následovat MR, MR, TCR, TCR. 7.5 bude probíhat výuka M, M, ON, ON.

Přihláška k dálkovému studiu

Pro stažení přihlášky klikněte na tlačítko.

Go to top