Informace pro studenty oboru Cestovní ruch

SŠCG je školou soukromou, proto pro studium je nutné zaplatit školné. Výše ročního školného pro obor Cestovní ruch je od školního roku 2019/20 stanovena na 17 000 Kč.

Školné je splatné ve dvou splátkách, vždy k 30. 6. pro následující prví pololetí a 30. 1. pro druhé pololetí. Ve výjimečných případech lze školné zaplatit i jednorázově k 30. 6., ale vždy pouze na jeden rok dopředu, zaplacení všech čtyř ročníků dopředu není možné.  Na žádost studenta a jeho rodičů je škola ochotna přistoupit k individuálnímu splátkovému kalendáři.

Ve školním řádu jsou definována pravidla pro úlevu ze školného. „Úleva ze školného se poskytuje na následující školní rok, splní-li žák podmínky úlevy ze školného v závěrečném klasifikačním období. Úleva ze školného ve výši ve 2/12 z celoročního školného je poskytována při průměru klasifikace 1,0. Úleva ze školného ve výši 1/12 z celoročního školného je poskytována při průměru 1,15 včetně. Žák nesmí v daném období závazně porušit školní řád, mít neomluvenou absenci a horší známku než chvalitebnou.

Žádost o úlevu ze školného potvrzenou třídním učitelem předloží žák řediteli školy neprodleně po ukončení klasifikačního období, na které je úleva ze školného požadována.  Peníze jsou pak oproti žádosti vyplaceny. 

Ubytování a stravování

Domovy mládeže

Ubytování studentů je zajištěno v domovech mládeže v Pardubicích - na Dukle a v Rybitví.

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – Dukla

Rožkova 331
530 02 Pardubice
www.dmpce.cz

tel.: +420 466330774
tel.: +420 702284749
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domov mládeže při SPŠ stavební Pardubice — Rybitví

Sokolovská 150
533 54 Pardubice
www.spsstavebni.cz

kontakt: Roman Kopáček, SPŠ stavební Pardubice
tel.: +420 466 680 032
tel.: +420 702 285 664
tel.: +420 466 680 339

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stravování studentů

Stravování studentů je zajištěno ve školní jídelně Labské SOŠ a SOU Pardubice (přímo v budově školy). Více informací o stravování najdete zde

Další možnost stravování je v SOŠ a SOU Poděbradská.

Obecné dokumenty ke stažení

POLOŽKA  STÁHNOUT
Organizace školního roku
Provozní řád
Obecná žádost studenta
Žádost studenta o přestup
Žádost studenta o přijetí do vyššího ročníku
Směrnice pro vydávání stejnopisu vysvědčení
Žádost o vyhotovení stejnopisu vysvědčení
Potvrzení o bezinfekčnosti

 

Dokumenty - praxe CR

POLOŽKA  STÁHNOUT
Smlouva na praxe  
Hodnocení praxe  
Úkoly na praxe 1. ročník  
Úkoly na praxe 2. ročník  
Úkoly na praxe 3. ročník  

 

Go to top