Profil a uplatnění absolventa oboru cestovní ruch

Absolventi oboru Cestovní ruch najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídicího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu, na úřadech a v institucích veřejné správy v této oblasti.

Absolventi se uplatní v tomto odvětví jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v oboru cestovního ruchu, např. jako pracovníci cestovních kanceláří, agentur, turistických informačních center, hotelových komplexů a ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Dále se uplatní jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod.

Absolventi mají předpoklady objevovat a organizovat uspokojování nových potřeb v nových formách cestovního ruchu, které vznikají v souvislosti s rozšiřováním struktur návštěvníků členských zemí EU o tzv. adrenalinové sporty, specifické pobyty kongresové turistiky, nákupní a konzumní turistiku apod. Rozsah a formy těchto turistických aktivit narůstají vlivem zvětšujícího se fondu volného času a vyšších finančních možností turistů. Bude narůstat podíl neorganizované turistiky zajišťované individuálně prostřednictvím internetu.

Absolventi musí na tyto nové potřeby a zájmy klientů cestovního ruchu, tj. turistů a návštěvníků, operativně a koncepčně reagovat. Takto vybavený absolvent školy rychle nalezne dobré pracovní uplatnění, má možnost dalšího studia na vysokých školách, případně vyšších odborných školách.

Informace pro studenty oboru Cestovní ruch

SŠCG je školou soukromou, proto pro studium je nutné zaplatit školné. Výše ročního školného pro obor Cestovní ruch je od školního roku 2019/20 stanovena na 17 000 Kč.

Školné je splatné ve dvou splátkách, vždy k 30. 6. pro následující prví pololetí a 30. 1. pro druhé pololetí. Ve výjimečných případech lze školné zaplatit i jednorázově k 30. 6., ale vždy pouze na jeden rok dopředu, zaplacení všech čtyř ročníků dopředu není možné.  Na žádost studenta a jeho rodičů je škola ochotna přistoupit k individuálnímu splátkovému kalendáři.

Ve školním řádu jsou definována pravidla pro úlevu ze školného. „Úleva ze školného se poskytuje na následující školní rok, splní-li žák podmínky úlevy ze školného v závěrečném klasifikačním období. Úleva ze školného ve výši ve 2/12 z celoročního školného je poskytována při průměru klasifikace 1,0. Úleva ze školného ve výši 1/12 z celoročního školného je poskytována při průměru 1,15 včetně. Žák nesmí v daném období závazně porušit školní řád, mít neomluvenou absenci a horší známku než chvalitebnou.

Žádost o úlevu ze školného potvrzenou třídním učitelem předloží žák řediteli školy neprodleně po ukončení klasifikačního období, na které je úleva ze školného požadována.  Peníze jsou pak oproti žádosti vyplaceny. 

Ubytování a stravování

Domovy mládeže

Ubytování studentů je zajištěno v domovech mládeže v Pardubicích - na Dukle a v Rybitví.

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – Dukla

Rožkova 331
530 02 Pardubice
www.dmpce.cz

tel.: +420 466330774
tel.: +420 702284749
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domov mládeže při SPŠ stavební Pardubice — Rybitví

Sokolovská 150
533 54 Pardubice
www.spsstavebni.cz

kontakt: Roman Kopáček, SPŠ stavební Pardubice
tel.: +420 466 680 032
tel.: +420 702 285 664
tel.: +420 466 680 339

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stravování studentů

Stravování studentů je zajištěno ve školní jídelně Labské SOŠ a SOU Pardubice (přímo v budově školy). Více informací o stravování najdete zde

Další možnost stravování je v SOŠ a SOU Poděbradská.

Dny otevřených dveří


Pozor změna - zrušené termíny

úterý 3.11.2020 / 9:00 - 14:00
sobota 21.11.2020 / 9:00 - 12:00

Nový termín
středa 25.11.2020 / 9:00 - 17:00

čtvrtek 10.12.2020 / 9:00 - 14:00

 

Přihláška ke studiu oboru Cestovní ruch

Pro stažení přihlášky klikněte na tlačítko.

Go to top