Výuka v období koronaviru

Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.

  • Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

Distanční výuka od 5. 10. 2020

Od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu SŠCG a přecházíme na distanční výuku. 
Bližší informace a pokyny k distanční výuce obdrží žáci školy od třídních učitelů. 
Aktuální rozvrh je zveřejněn v Bakalářích.

Důležité upozornění - roušky budou povinné i během výuky

Vzhledem ke zpřísňování mimořádných opatření s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 vzniká od pátku 17. 9. 2020 nová povinnost nosit roušky i během výuky s výjimkou tělocviku.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 s ohledem na Covid-19

V níže umístěném dokumentu naleznete základní obecné informace MŠMT o provozu škol v letošním školním roce.

 

Vnitřní směrnice školy pro školní rok 2020/2021 s ohledem na Covid-19

 

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 - aktualizace

V níže umístěném dokumentu naleznete aktualizované informace MŠMT o provozu škol v letošním školním roce.

 

Aktualizovaný Školní řád s platností od 1.9.2020

 

Go to top