Obor grafický design

V dnešním světě plném informačních technologií je grafický design velmi žádaným oborem. Při vyučování odborných předmětů tohoto oboru škola uplatňuje ve zvýšené míře skupinové a projektové vyučování, a to zejména ve výtvarných předmětech. Součástí výuky jsou také praktické předměty, ve kterých pracujeme s vybavením používaným v profesionální praxi. Student má tak možnost si vše takzvaně „osahat" už na škole.

 

Budeš tvořit.
Budeš se bavit!

Výtvarná činnost

Již od 1. ročníku se zabýváte výtvarnou přípravou, 
ve 3. ročníku pak navazuje figurální kresba.

Grafická tvorba

Hned od začátku pracujete s profesionálními 
programy Adobe Creative Suite používanými i v praxi.
Go to top