Profil a uplatnění absolventa oboru grafický design

Absolvent oboru grafický design je připraven uplatnit se v různých oblastech širokého spektra činností v rámci propagace a reklamy i knižní kultury. Konkrétní oblast jeho uplatnění vyplývá ze zaměření odborné přípravy ve školním vzdělávacím programu. Může se jednat např. o užitou grafiku, práce související s předtiskovou přípravou, webdesignem, vědeckou kresbou a ilustrací, aranžérskou tvorbou, výstavnictvím, různou redakční prací apod. 

Příslušné činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích, polygrafických firmách apod. Absolvent tohoto oboru může budovat svůj další profesní rozvoj studiem vyšších odborných škol a vysokých škol, zejména na školách uměleckých či uměleckoprůmyslových. Profil absolventa oboru Grafický design najdete také na stránkách Grafického designu. 

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu oboru Grafický design.

Informace pro studenty oboru Grafický design

SŠCG je školou soukromou, proto pro studium je nutné zaplatit školné. Výše ročního školného pro obor Grafický design od 1.9.2019 činí 19 500 Kč.

Školné je splatné ve dvou splátkách, vždy k 30. 6. pro následující prví pololetí a 30. 1. pro druhé pololetí. Ve výjimečných případech lze školné zaplatit i jednorázově k 30. 6., ale vždy pouze na jeden rok dopředu, zaplacení všech čtyř ročníků dopředu není možné.  Na žádost studenta a jeho rodičů je škola ochotna přistoupit k individuálnímu splátkovému kalendáři. 

Ve školním řádu jsou definována pravidla pro úlevu ze školného. „Úleva ze školného se poskytuje na následující školní rok, splní-li žák podmínky úlevy ze školného v závěrečném klasifikačním období. Úleva ze školného ve výši ve 2/12 z celoročního školného je poskytována při průměru klasifikace 1,0. Úleva ze školného ve výši 1/12 z celoročního školného je poskytována při průměru 1,15 včetně. Žák nesmí v daném období závazně porušit školní řád, mít neomluvenou absenci a horší známku než chvalitebnou. 

Žádost o úlevu ze školného potvrzenou třídním učitelem předloží žák řediteli školy neprodleně po ukončení klasifikačního období, na které je úleva ze školného požadována.“  Peníze jsou pak oproti žádosti vyplaceny. 

Ubytování a stravování

Domovy mládeže

Ubytování studentů je zajištěno v domovech mládeže v Pardubicích - na Dukle a v Rybitví.

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – Dukla

Rožkova 331
530 02 Pardubice
www.dmpce.cz

tel.: +420 466330774
tel.: +420 702284749
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domov mládeže při SPŠ stavební Pardubice — Rybitví

Sokolovská 150
533 54 Pardubice
www.spsstavebni.cz

kontakt: Roman Kopáček, SPŠ stavební Pardubice
tel.: +420 466 680 032
tel.: +420 702 285 664
tel.: +420 466 680 339

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stravování studentů

Stravování studentů je zajištěno ve školní jídelně Labské SOŠ a SOU Pardubice (přímo v budově školy). Více informací o stravování najdete zde

Další možnost stravování je v SOŠ a SOU Poděbradská.

Dny otevřených dveří


Pozor změna - zrušené termíny

úterý 3.11.2020 / 9:00 - 14:00
sobota 21.11.2020 / 9:00 - 12:00

Nový termín
středa 25.11.2020 / 9:00 - 17:00

čtvrtek 10.12.2020 / 9:00 - 14:00

 

Směrnice pro přijímací řízení GD

Směrnice pro zajištění přijímacího řízení na příští školní rok ke stažení zde.

Go to top