Informace k přijímacímu řízení CR

Výsledky jednotné přijímací zkoušky zpřístupní CERMAT nejpozději do 15. 6. 2020.

Účastníci řízení mají před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 správního řádu, a to dne 16. 6. 2020 v době od 10:00 do 12:00 hodin v budově školy.

Ředitelka školy ukončí hodnocení do 16. 6. 2020 a zveřejní seznam přijatých/nepřijatých uchazečů na webových stránkách školy a na úřední desce.

Osobní předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí proběhne dne 17. 6. 2020 v době od 9:00 do 17:00 hodin v budově školy.

Přijatí uchazeči mohou na místě odevzdat zápisový lístek. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku (dokladu sloužícího k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy) je do 23. 6. 2020.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Na základě této žádosti nabídne ředitelka školy případná uvolněná místa uchazečů, kteří odevzdají zápisový lístek na druhé škole. Ředitelka školy rozhodne o přijetí dle celkového pořadí v rámci přijímacího řízení.

Aktuální informace budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách školy, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy.