Dálkové studium

Dálkové studium - obor Cestovní ruch

Přijímání ke studiu

Studijní obor je určen pro absolventy úplných základních škol. Uchazeči o přijetí ke studiu podají přihlášku písemnou formou na formuláři, který obdrží v sekretariátu školy nebo zde.

Organizace studia

Výuka dálkového studia začíná ve čtvrtek 8. září ve 14:30 hodin.

Studium je organizováno 1 x týdně a to ve čtvrtek od 14,30 do cca 19,30 hod. Počty konzultačních hodin jsou stanoveny učebním plánem dálkového studia a jsou rozděleny do dvou pololetí. V závěru každého pololetí se skládají zkoušky z jednotlivých předmětů.

Žáci dálkového studia mají možnost se účastnit všech akcí pořádaných školou pro denní studium, tj. lyžařského kurzu, výběrového lyžařského kurzu v zahraničí, tématických zájezdů v ČR i v zahraničí, exkurzí, výstav, veletrhů apod.

 

 

Školné

Pro nově přijaté studenty od školního roku 2022/23 je určeno celoroční školné ve výši 12 000 Kč, splatné ve dvou splátkách á 6 000 Kč.
Pro stávající studenty se výše školného dle již sjednané Smlouvy nemění.

 

 

Rozvrh dálkového studia

Změny v rozvrhu

 

Pro všechny ročníky DS: V září se prohazují týdny C a D  (tj. 29.9. a 22. 9.)

3.D – Dne 15.9 bude probíhat výuka ŠJ a naopak 29.9 bude probíhat výuka ČJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT.