Dálkové studium

Dálkové studium

Přijímání ke studiu

Studijní obor je určen pro absolventy úplných základních škol. Uchazeči o přijetí ke studiu podají přihlášku písemnou formou na formuláři, který obdrží v sekretariátu školy nebo zde.

Organizace studia

Dálkové studium bude zahájeno ve čtvrtek 9.9.2021 podle rozvrhu. Rozvrh dálkového studia bude zveřejněn začátkem září na stránkách školy.

Studium je organizováno 1 x týdně a to ve čtvrtek od 14,30 do cca 19,30 hod. Počty konzultačních hodin jsou stanoveny učebním plánem dálkového studia a jsou rozděleny do dvou pololetí. V závěru každého pololetí se skládají zkoušky z jednotlivých předmětů.

Žáci dálkového studia mají možnost se účastnit všech akcí pořádaných školou pro denní studium, tj. lyžařského kurzu, výběrového lyžařského kurzu v zahraničí, tématických zájezdů v ČR i v zahraničí, exkurzí, výstav, veletrhů apod.

 

Školné

Pro nově přijaté studenty od školního roku 2021/22 je určeno celoroční školné ve výši 12 000 Kč, splatné ve dvou splátkách á 6 000 Kč.
Pro stávající studenty se výše školného dle již sjednané Smlouvy nemění.

 

Rozvrh dálkového studia

Změny v rozvrhu

Prosíme neočkované studenty dálkového studia, aby v rámci výuky používali respirátor. Jedná se o preventivní opatření kvůli karanténě. Děkujeme za pochopení. 

Změna rozvrhu 4.D – dne 25.11 nebude probíhat výuka ZCR a výuka začíná v 15:10. Hodina ZCR bude nahrazena 2.12 (5.hodina). 

Změna rozvrhu 2.D – dne 21.10 bude rozvrh M, DK, DK (ZCR a Z odpadá). Hodiny budou nahrazeny 25.11. 

Změna rozvrhu 4.D – 11. listopadu bude výuka ČJ (místo ON). Hodiny budou nahrazeny 18.listopadu. 

Změna rozvrhu 2.D – dějepis odpadá. Výuka ŠJ začne 15:10

 

 

 

 

 

 

JEDNOTNÁ PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKA PRO DS

Jednotná přijímací zkouška na školní rok 2021/2022 se pro dálkové studium ruší.

 

Zrušení přijímací zkoušky

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT.