Dálkové studium

Dálkové studium

Přijímání ke studiu

Studijní obor je určen pro absolventy úplných základních škol. Uchazeči o přijetí ke studiu podají přihlášku písemnou formou na formuláři, který obdrží v sekretariátu školy nebo zde.

Organizace studia

Dálkové studium bude zahájeno ve čtvrtek 9.9.2021 podle rozvrhu. Rozvrh dálkového studia bude zveřejněn začátkem září na stránkách školy.

Studium je organizováno 1 x týdně a to ve čtvrtek od 14,30 do cca 19,30 hod. Počty konzultačních hodin jsou stanoveny učebním plánem dálkového studia a jsou rozděleny do dvou pololetí. V závěru každého pololetí se skládají zkoušky z jednotlivých předmětů.

Žáci dálkového studia mají možnost se účastnit všech akcí pořádaných školou pro denní studium, tj. lyžařského kurzu, výběrového lyžařského kurzu v zahraničí, tématických zájezdů v ČR i v zahraničí, exkurzí, výstav, veletrhů apod.

 

Školné

Pro nově přijaté studenty od školního roku 2021/22 je určeno celoroční školné ve výši 12 000 Kč, splatné ve dvou splátkách á 6 000 Kč.
Pro stávající studenty se výše školného dle již sjednané Smlouvy nemění.

 

Rozvrh dálkového studia

Změny v rozvrhu

5.5 – Změna rozvrhu pro 2.D. Místo D bude probíhat výuka PRUV. (D bude nahrazeno 19.5)

5.5 – Změna rozvrhu pro 4.D. Místo ČJ bude probíhat výuka Odborných předmětů. (ČJ bude nahrazeno 19.5)

21.4 – Změna rozvrhu pro 2.D. Místo hodin AJ bude probíhat výuka ŠJ. Hodiny AJ budou nahrazeny 5.5. Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT.