Maturita

Maturita

Obecné informace o maturitních zkouškách

Informace a soubory pro maturitní zkoušky ke stažení

 

Informace k jarnímu termínu MZ

  • Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období musí být podány do 1. 12. 2022!!!
  • Žák odevzdává svůj seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury ředitelce školy v jarním zkušebním období do 31. 3. 2023
  • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat v období od 2. do 5. května 2023
  • Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období 2022 uskuteční od 3. do 5. dubna 2023 (písemné práce) a od 16. května 2023 (ústní zkoušky)

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 2022

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT.