Maturita

Maturita

Obecné informace o maturitních zkouškách

Informace a soubory pro maturitní zkoušky ke stažení

Informace k podzimnímu termínu MZ

  • Přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období musí být podány do 23. 7. 2021!!!
  • Žák odevzdává svůj seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury ředitelce školy v podzimním zkušebním období do 23. 7. 2021
  • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat v období od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021 na spádové škole
  • Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční ve dnech 6. a 7. září 2021

Aktuální informace MŠMT

Opatření k maturitním zkouškám ze dne 15. 3. 2021
Opatření k maturitním zkouškám - aktualizace ze dne 3. 5. 2021

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 2021

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Mimořádný termín DT

Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky (vyjma žáků s PUP MZ sk. 2 a 3, kteří musí písemně potvrdit zájem o konání zkoušky řediteli školy do 10. června 2021). Pokud se žáci ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

Pro účast na mimořádném termínu se maturanti nemusí prokazovat potvrzením o negativním výsledku testu, prodělání onemocnění COVID-19 či očkování.

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT.